Styrelsens förslag till beslut om riktad emission till Michael Edward McEwan, punkt 16 20150506(SWE)