Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, punkt 17 20150506 (SWE)