Instruktioner för aktieägande bolag 20150821 (SWE)