Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera 2016 (SWE)